cây hẹ tây
danh từ
1.あさつき 「浅葱」 [THIỂN THÔNG]​​
2.シャロット​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIỂNセン
THÔNGソウ