cây hoa mộc lan trắng
câu, diễn đạt
1.はくもくれん 「白木蓮」 [BẠCH MỘC LIÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク
BẠCHハク、ビャク
LIÊNレン