cây hoa nhài
danh từ
1.ジャスミン​​

Thảo luận, đóng góp