cây hoa súng
danh từ
1.すいれん 「睡蓮」 [THỤY LIÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỤYスイ
LIÊNレン