cây hoa trà
danh từ
1.つばき 「椿」 [XUÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUÂN,THUNGチン、チュン