cầy hương
danh từ
1.はなぐま 「鼻熊」 [TỴ HÙNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÙNGユウ
TỴ