cây kích
danh từ
1.なぎなた 「薙刀」 [? ĐAO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐAOトウ