cây ký sinh
danh từ
1.やどりぎ 「宿木」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク
TÚC,TÚシュク