cây lá đỏ
danh từ
1.こうよう 「紅葉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIỆPヨウ、ショウ
HỒNGコウ、ク