cây lan nam phi
câu, diễn đạt
1.フリージア​​

Thảo luận, đóng góp