cây lô hội
câu, diễn đạt
1.アロエ​​

Thảo luận, đóng góp