cấy lúa
1.いなをうえる 「稲を植える」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰC,TRĨショク
ĐẠOトウ、テ