cây lựu
danh từ
1.ざくろ 「石榴」 [THẠCH LỰU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẠCHセキ、シャク、コク
LỰUル、リュウ、リョウ