cây mai hồng
danh từ
1.こうばい 「紅梅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MAIバイ
HỒNGコウ、ク