cây mâm xôi
danh từ
1.くろいちご 「黒苺」 [HẮC *]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẮCコク