cây mướp tây
danh từ
1.オクラ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cây mướp tây

1. vỏ quả mướp tây
オクラのさや