cây ngải cứu
danh từ
1.アブサン​​

Thảo luận, đóng góp