cây nguyệt quế
danh từ
1.ローレル​​

Thảo luận, đóng góp