cây nho
danh từ
1.ぶどう 「葡萄」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cây nho

1. người trồng nho.
葡萄栽培家
2. vườn nho
葡萄園