cay như xé
câu, diễn đạt
1.ぴりぴり​​

Thảo luận, đóng góp