cây sơn thù du
câu, diễn đạt
1.アメリカヤマボウシ​​

Thảo luận, đóng góp