cây sơn trà
danh từ
1.さざんか 「山茶花」 [SƠN TRÀ HOA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOAカ、ケ
TRÀチャ、サ
SƠN,SANサン、セン