cây sơn trà Nhật
câu, diễn đạt
1.びわ 「枇杷」 [TỲ BÀ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỲ,TÌビ、ヒ