cây tăm bịt gòn
1.めんぼう 「綿棒」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MIÊNメン
BỔNGボウ