cây táo ta
danh từ
1.なつめ 「棗」 [TẢO]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cây táo ta

1. Hình quả táo ta
棗形の

Kanji liên quan

TẢOソウ