cây thạch nham
danh từ
1.ヘザー​​

Thảo luận, đóng góp