cây thanh yên
danh từ
1.シトロン​​

Thảo luận, đóng góp