cây thông đỏ
danh từ
1.あかまつ 「赤松」 [XÍCH TÙNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
TÙNGショウ