cây thục quỳ
danh từ
1.はなあおい 「花葵」 [HOA QUỲ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOAカ、ケ
QUỲ,QUÌ