cây tỏi tây
1.にらねぎ 「韮葱」 [? THÔNG]​​
danh từ
2.にら 「韮」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGソウ