cây trầm
danh từ
1.じんこう 「沈香」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẦMチン、ジン
HƯƠNGコウ、キョウ