cây tre đen
danh từ
1.くろちく 「黒竹」 [HẮC TRÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẮCコク
TRÚCチク