cây tre xanh
danh từ
1.あおだけ 「青竹」 [THANH TRÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ
TRÚCチク