cây trinh nữ
danh từ
1.ねむりぐさ 「眠り草」 [MIÊN THẢO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẢOソウ
MIÊNミン