cây tử đinh hương
câu, diễn đạt
1.ライラック​​
2.リラ​​

Thảo luận, đóng góp