cây tùng lam
danh từ
1.パステル​​

Thảo luận, đóng góp