cây tuyết tùng
danh từ
1.すぎ 「杉」​​
2.すきい​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SAM,SOANサン