cây xương rồng
danh từ
1.サボテン​​

Thảo luận, đóng góp