cha cố
1.しんぷ 「神父」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
THẦNシン、ジン