cha con
danh từ
1.ふし 「父子」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
PHỤ