cha đẻ
danh từ
1.うみのおや 「生みの親」 [SINH THÂN]​​
2.がんそ 「元祖」​​
3.じっぷ 「実父」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cha đẻ

1. Cha đẻ của chế độ này.
この制度の生みの親
2. cha đẻ của luật quốc tế
国際法の元祖
3. Một khuôn mặt khủng khiếp mà chỉ có cha mẹ đẻ mới có thể yêu được.
生みの親だけが愛するひどい顔

Kanji liên quan

PHỤ
THỰCジツ、シツ
THÂNシン
TỔ
SINHセイ、ショウ
NGUYÊNゲン、ガン