cha mẹ đỡ đầu
câu, diễn đạt
1.なづけおや 「名付け親」 [DANH PHÓ THÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
DANHメイ、ミョウ
THÂNシン