cha vợ
1.つまのちち 「妻の父」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
THÊサイ