chà xát cho bóng lên
câu, diễn đạt
1.とぐ 「研ぐ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIÊNケン