chắc khoẻ
tính từ
1.すこやか 「健やか」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chắc khoẻ

1. lớn lên chắc khoẻ
〜 に成長する

Kanji liên quan

KIỆNケン