chắc là
phó từ
1.きっと 「屹度」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘド、ト、タク
NGẬTキツ