chai
danh từ
1.ボトル​​
2.びん 「瓶」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHビン