chai bia
danh từ
1.ビールびん 「ビール瓶」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHビン