chái nhà
danh từ
1.ぶんしつ 「分室」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÂNブン、フン、ブ
THẤTシツ