chấm câu
1.くとうてん 「句読点」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂMテン
ĐỘCドク、トク、トウ